top of page

נשיאת תינוקות במנשא גב למניעת DDH

StartFragmentנשיאת תינוקות במנשא גב למניעת פריקה התפתחותית במפרק ירך והשלכותיה: האם נדרשת יוזמה חדשה ברפואה מונעת בתחום זה של בריאות הציבור? מחקר, תחת כותרת זו, שהתפרסם בחודש ינואר 2015 בכתב העת לאורתופדיית ילדים בחן את הקשר שבין נשיאת תינוקות במנשא גב במדינת מלאווי שבאפריקה לבין שכיחות של פריקה התפתחותית של מפרק ירך (DDH) בקרב ילדים במדינה. EndFragment

StartFragmentמחקר שהתפרסם בחודש ינואר 2015 בכתב העת לאורתופדיית ילדים בחן את הקשר שבין נשיאת תינוקות במנשא גב במדינת מלאווי שבאפריקה לבין שכיחות של פריקה התפתחותית של מפרק ירך (DDH) בקרב ילדים במדינה. ברקע המחקר עמדה העובדה כי מקרים של פריקה התפתחותית של מפרק הירך באוכלוסייה אפריקנית מקומית מדרום לסהרה נדירים ביותר. החוקרים הצליבו ממצאי סקר על שכיחות DDH במלאווי עם נתוני סקר על תפקידו של מנשא גב והשפעתו הפוטנציאלית על שכיחות DDH. החוקרים בחנו אבחונים וטיפולים שניתנו לכל התינוקות ששהו בין השנים 2002-2012 בבית החולים הבינלאומי במלאווי ובמרפאות הניידות של בית החולים. במשך יותר מ- 10 שנים טופלו 40,683 ילדים מתחת לגיל 16, שמהם 9,842 עברו ניתוח. אף תינוק לא אובחן או עבר טיפול/ניתוח בעקבות DDH. EndFragment

StartFragmentEndFragmentStartFragmentEndFragmentStartFragment

רוב האימהות במלאווי נושאות על גבן את תינוקותיהן במשך 2-24 חודשי חייהם הראשונים. התינוקות נמצאים במנשא כשרגליהם כפופות ב- 90 מעלות בברכיים ובמפרקי הירכיים עם פישוק של 50-60 מעלות לכל צד, בתנוחה דומה לזו שמושגת ברתמת פבליק. החוקרים טוענים כי הם מאמינים שזו הסיבה העיקרית לשכיחות הנמוכה ביותר של פריקה התפתחותית של מפרק ירך (DDH) במלאווי. בנוסף, מציינים החוקרים כי ישנן הוכחות מוצקות שבמקרים של עיטוף הדוק של רגלי התינוק, בתנוחה הפוכה לזו שמושגת במנשא גב, יש עלייה משמעותית בשכיחות של DDH. החוקרים ממליצים לערוך מחקר קליני רחב היקף על הקשר בין נשיאת תינוקות במנשא גב לבין מניעת של DDH בקרב קבוצות אוכלוסייה שאינן מאפריקה.

EndFragment

bottom of page