top of page

אודותי

אודות

גדלתי בקיבוץ, וכבר אז נמשכתי לעבודה עם תינוקות ופעוטות.

את משפחתנו הקמנו בעלי ואני מחוץ לקיבוץ, ותוך כדי גידול שלושת ילדינו, למדתי להנאתי באוניברסיטה הפתוחה, ובאוניברסיטת בר-אילן - פסיכולוגיה, פילוסופיה ולוגיקה.

 

כשילדי גדלו, הרגשתי צורך להמשיך ולהעניק בדרך שהכי תתאים ליכולתי, וכך, לאחר בדיקת האופציות השונות, בחרתי בלימוד שיטת פלדנקרייז. האפשרות של השפעה על הנפש דרך מודעות פיסית, ודרך שינוי של דפוסי תנועה, סקרנה אותי. כמו כן, אהבתי את האפשרות לסייע בשכלול יכולתו של האדם וברווחתו, במינימום מאמץ וללא מלל וחיטוט.

אחרי 4 שנות לימוד, הוספתי התמחות מיוחדת של שנתיים בהפעלת תינוקות לפי שיטות  child'space ו"צעד ראשון", הנשענות על שיטת פלדנקרייז.

נכדי

מאז שנת 1997 אני מלמדת בוגרים ותינוקות – בקבוצות ובאופן פרטני.

הליווי ההתפתחותי של התינוקות, והקשר עם האמהות, הוא התחום שהכי מרגש אותי בעבודתי. אני מתייחסת לקשר הזה כשליחות וכזכות. הזכות להיות נוכחת זמן מה בשלב ההתחלתי של חיי התינוק, ולהשפיע לטובה על המשכם.

אודות
אודות

ילדי

bottom of page