top of page

פריקת מפרקי הירכיים אצל תינוקות - חדשות מעניינות

פרופסור קמגאיה מיפן דיווח על מחקר שבו נמצא כי ניסיון שני עם רתמת פבליק יכול להיות מוצלח גם לאחר שהניסיון הראשון נכשל. במחקר השתתפו 40 תינוקות לאחר כישלון ראשוני עם רתמת פבליק. לאחר הכישלון לא טופלו התינוקות במשך 4 שבועות ואז ניתן שוב הטיפול עם רתמת פבליק. הניסיון השני היה מוצלח בכמעט מחצית מ- 40 התינוקות שקיבלו סיכוי נוסף עם הרתמה. StartFragment

הפגישה השנתית של החברה האירופאית לאורתופדיה של ילדים נערכה בשבת 19.4.2015. הוצגו בה כמה מצגות מדעיות בנושא של DDH בילדות ומחקרים נוספים בקשר לפריקת מפרק ירך בקרב בני נוער ומבוגרים. (מקור: International Hip Dysplasia Institute) שימוש חוזר ברתמת פבליק לטיפול בפריקת מפרקי הירכיים בתינוקות פרופסור קמגאיה מיפן דיווח על מחקר שבו נמצא כי ניסיון שני עם רתמת פבליק יכול להיות מוצלח גם לאחר שהניסיון הראשון נכשל. במחקר השתתפו 40 תינוקות לאחר כישלון ראשוני עם רתמת פבליק. לאחר הכישלון לא טופלו התינוקות במשך 4 שבועות ואז ניתן שוב הטיפול עם רתמת פבליק. הניסיון השני היה מוצלח בכמעט מחצית מ- 40 התינוקות שקיבלו סיכוי נוסף עם הרתמה. הגורמים להצלחה זו לא היו ברורים. הצלחה רבה יותר נצפתה בקרב תינוקות עם פריקה חלקית. בפריקה חלקית ניתן להחזיר את ראש עצם הירך למקומו במכתש עצם האגן, תוך שמיעה של קליק בזמן הפעולה. אחוזי ההצלחה בקרב תינוקות עם פריקה מלאה (ראש עצם הירך מחוץ למפרק) לאחר תקופת המתנה של ארבעה שבועות עמדו על 30%. מסקנת המחקר הייתה שטיפול חוזר ברתמת פבליק יכול להיות חלופה לקיבוע בסד או בגבס כאשר הניסיון הראשון עם רתמת פבליק אינו מוצלח. מתי רצוי לסיים טיפול ברתמת פבליק? השאלה מתי לסיים את הטיפול ברתמה היא נושא שעדיין שנוי במחלוקת בין הרופאים. החוקרים קבעו שהדבר המיטבי הוא להמשיך בטיפול עם הרתמה עד שמדד מכתש מפרק הירך עומד על 30 מעלות ופחות. ניתוח להחלפה מלאה של מפרק הירך לאנשים שעברו בילדות ניתוחים במפרק הירך היו כמה חדשות פחות טובות בקשר לתוצאות ארוכות טווח של ניתוח. בעוד שרוב הניתוחים של מפרק הירך בילדות הם מוצלחים, תוצאות ארוכות טווח של ניתוחים אלה אינן כה טובות כפי שציפו הרופאים. דיווח של המוסד הרפואי היוקרתי מאיו-קליניק ציין שאחד מכל חמישה ילדים שנזקקו לניתוח בילדות נידרש לבצע ניתוח להשתלת תותב במפרק הירך בהגיעו לגיל 26 שנים, ושניים מכל חמישה ילדים שנותחו בילדותם, נאלצו בהגיעם לגיל 35 שנים לעבור החלפה מלאה של מפרק הירך. צריך לזכור שילדים אלה (בדוח של מאיו-קליניק) טופלו לפני יותר מ- 20 שנים וכמה דברים כבר השתפרו מאז. למשל, בעייתם של הילדים במחקר התגלתה בגיל מבוגר יותר ממה שמקובל כיום לילדים שזקוקים לניתוח. בנוסף, הליך ניתוחי שבו מסירים חלק מעצם האגן בסמוך למפרק הפגום, שהיום הוא הליך נפוץ ובזמנו היה נדיר יחסית, מביא לתוצאות ארוכות טווח טובות יותר. אנחנו זקוקים עדיין ללמוד ולשפר את שיטות הטיפול, אבל אותו דוח של מאיו-קליניק הוא תזכורת טובה שעבודתו של המכון הבינלאומי לפריקה של מפרק הירך נחוצה ביותר.

EndFragment

bottom of page