top of page

ישיבה אצל תינוקות

בדרך כלל התינוק מצליח להתיישב בכוחות עצמו לאחר שלמד לזחול על שש. ממצב בו הוא נשען על כפות רגליו, ברכיו וכפות ידיו, התינוק עובר לתנוחה אנכית, בה הוא נתמך באגן וברגליו בלבד. במצב זה פלג גופו העליון חופשי לתנועה בחלל, ושתי ידיו פנויות לשימושו.
תחילה הוא יישב כשהוא נתמך בשתי ידיו מלפנים, ובהמשך הוא ישען על יד אחת, ולבסוף הוא ישב ללא עזרת הידיים, אלא בתמיכת השלד והשרירים בלבד.

תחילה ישיבתו תהיה מתנדנדת ולא יציבה, אך מהר מאד הוא ילמד להתמודד עם כוח הכובד, וישיג את שיווי המשקל הנחוץ לתנוחתו האנכית. השליטה בגופו תאפשר לו לצאת ממצב של איזון, ולחזור אליו מחדש כרצונו. הוא יוכל להתכופף ולהזדקף, לפנות בפיתול לאחור ולהתכופף לצדדים.

חשוב שנאפשר לתינוק למצוא את הדרך להתיישבות, ולא שאנו נושיב אותו. באופן כזה הוא יידע להתיישב, ולחזור לשכיבה כרצונו. המעברים ממצב למצב הם חלק חשוב בהתפתחותו של התינוק. יש להם חלק חשוב ברכישת עצמאותו וביטחונו העצמי.

ההתיישבות העצמאית נעשית כשהתינוק בשל לכך, ואז ישיבתו היא יציבה ומאוזנת.
ההתיישבות מעמידת שש נעשית על ידי כך שהתינוק מוריד את ישבנו לאחור אל בין הרגליים לישיבת W, או אל צידי הרגליים לישיבה צידית (ראה וידאו 4).
דרך נוספת שבה התינוק מושיב את עצמו, היא משכיבה על הצד, כשהוא נשען על האמה. דחיפה ויישור היד שעליה הוא נשען מעלה אותו לישיבה צידית (ראה וידאו 1).

וידאו 1: לימוד ראשוני של התיישבות, תוך הישענות על היד, וחזרה לשכיבה.

וידאו 3: סיוע קטן להתיישבות דרך הצד 

וידאו 5: מעבר עצמאי מישיבה לשכיבה על הבטן, וחזרה לישיבה.

וידאו 2: התיישבות עצמאית דרך הצד

וידאו 4: התיישבות עצמאית מעמידת שש,

וחזרה לעמידת שש.

בסופו של דבר נרצה שלתינוק יהיה מגוון של צורות ישיבה לפי צרכיו: ישיבה צידית לשני הכיוונים, ישיבת W, וישיבה עם רגליים קדימה.
הימנעות מצורת ישיבה מסוימת, מראה על קושי מסוים בארגון הגוף, וזה דורש התייחסות. 

ישיבת W

ישיבה צידית

ישיבה עם רגליים קדימה 

גורמים שיכולים להפריע לישיבה יציבה:
• חוסר ארגון שרירי, כמו שרירים זוקפים דומיננטיים, או שרירים כופפים דומיננטיים, המקשה על איזונו של הגוף.
• נוקשות, שלא מאפשרת את השינויים העדינים הנחוצים למציאת שיווי משקל אופטימאלי.
• רפיון שרירי המקשה על הזדקפות הגו, והתמודדותו מול כוח הכובד.

טיפ שיכול לעזור לתינוק המתקשה לשבת ביציבות:
כשהתינוק ישוב על ירכנו, וכפות רגליו מונחות על הרצפה משני צידי הירך - נאחז בשתי ידינו את האגן שלו ונייצב אותו. במצב זה, נוציא אותו בעדינות מאיזון לכל הכיוונים. באופן רפלקסיבי, באמצעות פלג גופו העליון, הוא יחזיר את עצמו למצב מאוזן. באופן זה הוא יתרגל ויתארגן להתמודדות עם כוח הכובד, עד שישיבתו תהיה מאוזנת ויציבה (ראה וידאו שמאלי). 
 

התינוקת מיישמת את שלושת צורות ההתיישבות:
ישיבה צידית, ישיבה עם רגליים ישרות וישיבת W.

bottom of page