top of page

שימוש ברגליים

הרגליים משמשות אותנו לתנועה ולתמיכה.
תחילה לתינוק אין קשר עין עם רגליו, ומודעותו אליהן היא מעטה. ככל שהמודעות אל הרגליים תגדל, כך הן ישמשו אותו ביתר יעילות.

בסביבות גיל ארבעה חודשים, כשהתינוק על גבו, הוא מסוגל להרים את רגליו לטווח ראייה, ולהושיט את ידיו ולאחוז בהן, וכך ליצור קשר של עין- יד- רגל. בהמשך הוא יוכל להכניס את אצבעות רגליו אל פיו, ולחוש בהן בלשונו ובשפתיו, שזהו קשר של עין- יד- רגל- פה. הקשר בין החלק התחתון של גופו עם החלק העליון הוא שלב חשוב בהתפתחותו של התינוק, ויאפשר שימוש יותר משולב ויעיל בין פלג הגוף התחתון לעליון. 

הרגליים משמשות את התינוק בהעברות משקל כשהוא מתהפך, בתמיכה בהרמת האגן כשהוא שוכב על הגב ועל הבטן, בתמיכה ודחיפה לצורך זחילה, למשען ולהעברות משקל בצורות ישיבה שונות, ולבסוף הן יתמכו בו וידחפו אותו לעמידה, לתנועות ההליכה, הריצה, הקפיצה, הבעיטה וכו'.מספר הצעות ליצירת מודעות לרגליים ושימוש בהן:
• נטפח קלות על הרגליים לאורכן, וכן על כפות הרגליים, ניצור מגע עמוק כשנעטוף ונחפון את  שריר השוק. נפעיל את המפרקים של הירכיים, הברכיים, הקרסוליים, כפות הרגליים והאצבעות. (פירוט נוסף במאמר על הרמת הראש).
• כשהתינוק על גבו, ורגליו כפופות ועומדות, נצמיד את כפות רגליו לרצפה. תוך פרק זמן מסוים הוא יתרגם את הלחץ על כפות רגליו להשענות עליהן, כתוצאה מכך האגן יתרומם, ותוך דחיפה מכפות הרגליים תיווצר זחילה על הגב (ראה וידאו 1).

וידאו 1

• כשהוא על גבו ורגליו מורמות, נניח את כפות הידיים שלנו על סוליות רגליו, וניצור התנגדות אשר תגרום לו לדחוף את ידינו בשתי רגליו בו זמנית או רגל, רגל (ראה וידאו 2).

וידאו 2

• כשהוא שוכב על הצד או על הבטן, נעמיד את כף רגלו, נצמיד אותה אל הרצפה כשהברך כפופה, ונחכה שיתרגם זאת לדחיפה. כל דחיפה תגרום לתנועתיות של האגן ועמוד השדרה. 

העמדת רגל על הבטן

העמדת רגל על הצד

• כשהתינוק מונח עם ביטנו על רגלינו, נשים לב לכך שכפות רגליו מונחות על הקרקע. מגע כפות הרגליים בקרקע יוצר בהן גירוי לדחיפה.

• כשהתינוק יושב על רגלנו, נשים לב שכפות רגליו דורכות על הקרקע. כשאנו אוחזים מתחת לבתי שחיו, נרים אותו מעט, ונחכה שידחוף את הקרקע בכפות רגליו עד ליישור של הרגליים. 

כשהתינוק נמצא בתנוחות שונות של שכיבה, הוא משתמש ברגליו להשענות ולדחיפה. שימושים אלה יוצרים תנועות באגן ובעמוד השדרה, שהן הכנה לשלבים הבאים של גלגולזחילה והליכה

שימוש בכפות הרגליים בזחילת גחון

כבר בימיו הראשונים התינוק משתמש ברגליו לדחיפה ולתנועה

שליטה מעולה ברגליים

bottom of page