top of page

שימוש בידיים

תנוחת העובר ברחם היא עגולה, כשידיו מכונסות לפנים, והוא יכול לקרבן אל פניו, ואף למצוץ את אצבעו. עם יציאתו אל אוויר העולם, הוא נאלץ להתמודד עם כוח הכובד, ותנוחת גופו תשתנה ממצב מעוגל ליותר ויותר פרוש ושטוח.
כשהתינוק ישכב על גבו ידיו ורגליו ישקעו לצדדים, מה שישלוט בהן הוא רפלקס הסייף: היד שאליה הראש פונה תתיישר רפלקסיבית הצידה, ורגלו באותו הצד תתכופף הצידה. אילוץ זה מקשה את קירובה של היד אל הפה. עד גיל 3 חודשים אמור רפלקס הסייף להעלם, והשליטה של התינוק על ידיו תהפוך ליותר ויותר רצונית. הוא יוכל לקרבן אל פיו, ואף למצוץ את אצבעו אם יחפוץ בכך.
עם הלידה כפות הידיים נוטות להיות מאוגרפות למחצה, וגירוי של פנים כף היד יגרום להן להסגר רפלקסיבית ולאחוז.
התינוק לומד להכיר את ידיו ולהשתמש בהן, תוך כדי התנועות והפעילות המגוונת שהוא מבצע איתן.
הושטת היד כדי לאחוז בחפץ, מצריכה יכולת דיוק ושליטה בשרירי היד והאצבעות. נוצר קשר עין - יד, שמעורבים בו הרצון והכוונה, מעקב העיניים, מיקוד המבט, ודיוק היד אל המטרה. תחילה תנועת היד מגושמת וקופצנית, אך ככל שהתינוק חוזר על הפעולה, כך היא נהיית יותר ויותר מדויקת. לכן, כדי שהתינוק יפתח את יכולתו, חשוב שלא נניח את החפץ בתוך כף ידו, אלא נעודד אותו לכוון את היד אל החפץ.
במקביל להושטה המכוונת של הידיים, הן משמשות אותו גם להשענות: כשהוא על ביטנו, בעת הרמת הראש, הוא ישען תחילה על המרפקים.  ככל שהשליטה על הראש והגו ישתכללו, כך הוא יוכל לשאת אותם לגובה רב יותר על ידיים ישרות, ולזכות במרחב ראייה גדול יותר. בארגון גופני נכון, הוא יהיה מסוגל לשקוע אל המרפקים וליישרן מחדש כרצונו, אבל אם הגוף נוקשה, נראה את התינוק יותר על ידיים ישרות ומתוחות, ללא יכולת לרכך ולכפוף את המרפקים, ולשקוע להשענות על  האמות.
בהמשך הוא יוכל להעביר משקל כדי להישען על מרפק אחד, ובאותו זמן להושיט את ידו השנייה אל צעצוע. תמיכת הידיים תשמש את התינוק לצורך זחילה על הגחון ועל שש. כשיעבור לישיבה הוא ייתמך בשתי ידיו, וככל שילמד להתאזן, הוא ישחרר תחילה יד אחת,  ובהמשך שתי הידיים ישתחררו לאחיזה ולפעילות מוטורית עדינה יותר. הוא יוכל לאחוז חפצים גדולים וקטנים, להכניס חפצים לקופסא, להשחיל וכו'.
יכולת של תנועת ידיים חופשית ומדויקת תלויה גם במידת היציבות של הגו וחגורת הכתפיים. ככל שיציבותם תהיה טובה יותר, כך לידיים יהיו יותר חופש תנועה ויכולת דיוק.

השכמות, והקשר החשוב שלהן לתנועות הידיים:
חשוב לדעת שהיד כוללת גם את השכמה, המונחת על הצלעות שבגב. הקשר של הזרוע אל השכמה הוא במפרק, שרירים, גידים, רצועות ועצבים. השרירים שמקיפים את השיכמה מניעים אותה על הצלעות לכל כיוון שנחפוץ: כלפי מעלה, מטה, לאחור ולפנים. אם השרירים הללו נוקשים, זה ישפיע על התנועתיות של השכמה, וכתוצאה מכך גם על היכולת ועל חופש התנועה של היד וכף היד.

שכיבה ממושכת על הגב מקשיחה את השרירים, וגורמת לשכמות להמשך זו אל זו מאחור. בשל כך התינוק יתקשה לקרב את ידיו לכוון האמצע ואל פיו, ותנועתן תהיה מגושמת, קופצנית ולא מדויקת.
הקושי יתבטא גם כשישכב על ביטנו: הוא יתרומם על ידיים ישרות ונוקשות, ללא יכולת לכפוף את המרפקים ולשקוע אל האמות. תינוק שלא יודע להישען על המרפקים, לא יוכל לזחול על גחונו.

השכמות המשוכות לאחור, מאלצות את התינוק להישען על כפות ידיים מרוחקות מדי זו מזו, או להתמך על מרפקים פרושים מדי לצדדים (ראה תמונה). האילוץ הזה מצריך מאמץ רב לצורך החזקת הראש והחזה מעל הקרקע, מונע תנועה חופשית של הגוף, ובהמשך זה אף יקשה או ימנע מן התינוק את היכולת להתגלגל.

השתכללות השימוש בידיים:
תחילה התינוק מושיט את שתי ידיו בו זמנית אל עבר החפץ המוגש לו, ואוחז בו בשתי ידיו. בהמשך הוא לומד להפריד בין הידיים – הוא יעביר את החפץ מיד ליד, ובמעשיו הוא ישתמש עם יד אחת לתמיכה ועם יד שנייה לפעולה.
התפתחות האחיזה תהיה הדרגתית: תחילה היא נעשית בכל כף היד, לאחר מכן מתחילה הפרדה של האגודל משאר האצבעות, עד שלבסוף הוא מסוגל לאחוז חפצים קטנים יותר בין האגודל והאצבע השנייה.

להלן תאור מפורט של התפתחות השימוש בידיים. כמובן שכל תינוק הוא ייחודי, ויכול לחרוג מן התיאור הנ"ל. אפשר להתייחס לכך גם כאל הצעה לגירוי ולהפעלת התינוק לאורך שלבי התפתחותו.

גיל חודש:  כפות הידיים קמוצות, וכשהוא על גבו הן מונחות בתנוחת הסייף. כששמים חפץ קטן בידו הוא ישמוט אותו.
גיל חודשיים: הוא פותח יותר את אגרופיו, וכששמים בידו חפץ קטן, הוא מחזיק אותו כמה שניות.
3 חודשים: תנוחת הסייף כמעט שאינה קיימת יותר. הוא מחזיק את ידיו פתוחות ומניע את אצבעותיו. הוא משחק בידיו; מתבונן בהן ועוקב אחרי תנועותיהן. כשמניחים חפץ בידו הוא מחזיק בו. כעת זו אחיזה רצונית, ולא רפלקסיבית  כפי שהייתה בחודשיים הראשונים. הוא מחזיק את החפץ בחוזקה, ומקרבו אל פיו.
4 חודשים: הוא עדיין משחק בידיו; מסתכל בהן, מקרב אותן אל עיניו, ועוקב אחריהן. בגיל זה מתחילים התינוקות לפעמים למצוץ אצבע. כשמראים לו צעצוע כשהוא שוכב על ביטנו, הוא ינסה להשיגו, אך לעיתים קרובות יחטיא את המטרה. ברצותו להשיג צעצוע מרוחק, הוא יגרד לפעמים את הסדין.
5 חודשים: בהיותו שכוב על בטנו, הוא מרים את ראשו וחזהו כשהוא נשען על מרפקיו, ולפעמים על כפות ידיו. כשמקרבים אליו צעצוע - הוא יושיט את ידו ויתפוס אותו. לרוב אחיזת הצעצוע תהיה בשתי הידיים, ולפעמים ביד אחת בלבד. בגיל זה הוא יכניס כל חפץ אל פיו.
6 חודשים: הוא יודע להישען על יד אחת בלבד. הוא לא בודק יותר את ידיו. הוא יחזיק חפץ קטן בכל כף היד, בעזרת כל האצבעות. הוא יודע להחזיק שתי קוביות – אחת בכל יד, וכן להעביר קוביה מיד ליד. בישיבה הוא נשען על שתי ידיו כשהן מושטות לפנים.
7 חודשים: בשעת משחק הוא מושיט רק יד אחת לעבר הצעצוע. כשמגישים לו חפץ קטן, הוא תופס אותו עם האצבעות, ובעיקר עם האגודל ושתי האצבעות הקרובות אליו.

 

8 חודשים: בגיל זה הוא יודע לפתוח את האצבעות, ולשמוט את החפץ שבתוכן. הוא נהנה להשליך חפצים ולעקוב אחריהם כשהם נשמטים מידיו. הוא מקיש בשתי קוביות אחת בשנייה. הוא יודע לאחוז חפץ בעזרת אגודל ואצבע אחת או שתיים.

9 חודשים: הוא מרים חפץ בעזרת אגודל ואצבע. הוא עושה תנועות של מחיאת כפיים.
10 חודשים: אחרי הדגמה הוא שם קוביה בספל. הוא יודע להצביע לכיוונו של חפץ. הוא מנפנף לשלום.
11-12 חודשים: בעת משחק, השימוש בידיו מגוון – הוא יודע לגלגל כדור, הוא משליך צעצועים על הרצפה וממתין שירימו אותם, הוא מכניס כפית לתוך ספל ומנענע אותה בתוכה, הוא זורק קוביות לדלי ומוציא אותן, הוא אוהב לשחק עם קופסאות – הוא יודע לפתוח אותן, אך לא לסוגרן, הוא מוסר צעצוע שנמצא בידו. הוא כמעט מפסיק לבדוק חפצים בפיו. הוא מצביע על חפץ מבוקש בעזרת האצבע.
15 חודשים: מסוגל לבנות מגדל משתי קוביות. מחזיק עיפרון בכף ידו ומקשקש.
18 חודשים: מסוגל לבנות מגדל משלוש ואפילו מארבע קוביות. מסוגל לדפדף בספר כשהוא הופך שניים שלושה דפים בבת אחת. הוא יודע להתפשט באופן חלקי, להוריד גרביים, להסיר כובע, לפתוח רוכסן, ולחלוץ את נעליו.
גיל שנתיים: מסוגל לבנות מגדל בן שש או שבע קוביות. לאחר הדגמה הוא ינסה לצייר קו ועיגול. הוא יכול להפוך את דפי הספר אחד אחד.

 

איך נעזור לתינוק להשתמש בנוחות בידיו?

• ערסול וטפיחות על הגב והשכמות, ישחררו את הנוקשות שבהם, ויאפשרו שימוש קל בידיים.
• כשהתינוק שוכב על גבו, נפנה את רגליו מעלה, כשישבנו מורם מעט. כך קל לו יותר להשתמש בידיו, להובילן אל מרכז גופו ואל פיו.

• עם יד שמאל שלנו, נאחז את יד ימינו, ועם ידנו הימנית נטפח על השכמה ולאורך היד. מהר מאד נבחין שהנוקשות בידו יורדת, והיא מתיישרת ומתארכת. באותו אופן נשחרר ונאריך את ידו השנייה (ראה וידאו).

• נעסה את כף ידו, ואת האצבעות אחת אחת -  מבסיס האצבע עד הקצה שלה (ראה וידאו 1).
• רצונו של התינוק לאחוז ולחוש הולך ומתפתח עם גדילתו. את הרצון הזה נוכל לרתום כדי לעודדו לנוע, להתגלגל ולזחול. נעשה זאת ע"י כך שנטפח עם צעצוע על כף ידו, ואז נרחיק את הצעצוע לכיוון מסוים. נשים לב שהוא עוקב בעיניו אחרי הצעצוע. לאחר מספר פעמים התינוק יבין את הקשר, ויושיט את ידו אל הצעצוע. בדרך זו נוכל להוביל אותו לגלגול, ולעודד אותו לזחילה (ראה וידאו 2).

• נעודד אותו לפתוח את כף ידו על ידי כך שנחליק אותה על המזרון, או נעביר אותה על פנינו בליטוף.

• אם התינוק נשען על ידיים ישרות ונוקשות, נעזור לו להגיע למצב של כיפוף מרפקים, על ידי כך שנניח צעצוע קרוב אל חזהו. כדי לאחוז בצעצוע הוא יצטרך להנמיך את החזה ולכפוף את מרפקיו.

bottom of page