top of page

אכילת שוקולד בזמן הריון והתפתחות העובר

חדשות טובות לנשים בהריון: אכילה של 30 גרמים של שוקולד בכל יום במהלך הריון יכולה להועיל להתפתחות העובר ולגדילתו. זוהי מסקנת מחקר חדש שהוצג בפברואר 2016 בכנס של האגודה האמריקנית לרפואת נשים ועוברים שנערך באטלנטה שבארה"ב.


ממצאי המחקר יתקבלו, קרוב לוודאי, בחום על-ידי אימהות לעתיד, שרשימת המזונות שעליהן להימנע מהם בזמן הריון רק הולכת ומתארכת. שוקולד, למרבה השמחה, אינו נמצא ברשימת המזונות שיש להימנע מהם בזמן הריון, אך מומלץ לנשים הרות שלא להגזים בפינוק יתר עם מעדן טעים זה בגלל תכולה גבוהה של סוכר, שומן וקפאין שמצויה בו. שוקולד מכיל פלאבנולים שנמצאו קשורים בהקטנת סיכון לבעיות לב וכלי דם ולהורדת רמות כולסטרול גבוהות. ככל שהשוקולד כהה יותר, כך עולה בו תכולת הפלאבנולים.

במחקרים קודמים נטען שצריכה מתונה של שוקולד במהלך הריון יכולה לצמצם סיכון לרעלת הריון, (מצב שבו אספקת הדם לעובר פוחתת בגלל לחץ דם גבוה בעורקי הרחם). דר' עמנואל בוג'ולד, מאוניברסיטת לאוול שבקנדה, ושותפיו למחקר החליטו לבחון נושא זה לעומק. החוקרים גייסו למחקר 129 נשים שהיו בין שבוע 11 לשבוע 14 להריונן. כל משתתפות המחקר עברו בדיקת דופלר של עורקי הרחם. בדיקה זו בוחנת מדדים שונים של זרימת דם ברחם, בשלייה ובעובר. ממצאי הבדיקה הם אינדיקטור מקובל להערכת סיכון לפתח רעלת הריון, יתר לחץ דם רחמי ובעיות אחרות שקשורות ליתר לחץ דם במרוצת ההריון. האימהות ההרות קיבלו באופן אקראי, מדי יום, במשך 12 שבועות, 30 גרמים של שוקולד בעל תכולה גבוהה של פלאבנולים או 30 גרמים של שוקולד בעל תכולה נמוכה של פלאבנולים. בסופם של 12 שבועות המחקר נערכה בדיקת דופלר נוספת של עורקי הרחם. כל משתתפות המחקר נמצאו במעקב סדיר עד ללידה.

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי רעלת הריון, יתר לחץ דם רחמי, משקל שלייה ומשקלי ילוד בעת לידה בין הקבוצה שקיבלה שוקולד עם תכולה גבוהה של פלאבנולים לבין הקבוצה שקיבלה תכולה נמוכה של פלאבנולים. אך בשתי הקבוצות גם יחד זיהו החוקרים שיפור משמעותי במדדי בדיקת דופלר של עורקי הרחם (שיפור בזרימת הדם לעובר שהקטין סיכון ללידה בטרם עת ולמשקל ילוד נמוך) דבר שמחזק את הטענה ששני סוגי השוקולד יכולים להועיל לגדילת העובר ולהתפתחותו. צוות המחקר ציין ששיפור זה היה גדול בהרבה ממה שבדרך כלל נצפה בקרב האוכלוסייה הכללית.

מסכם דר' בוג'ולד: "ממצאי מחקרים אפידמיולוגים קודמים בתוספת ממצאי מחקרנו מחזקים את הטענה שצריכת שוקולד כהה במהלך ההריון יכולה לסייע בשיפור התפקוד של השלייה ובהפחתת הסיכון לרעלת הריון. אנחנו מתכננים לבצע בעתיד הקרוב מחקר מבוקר, אקראי ורב משתתפות כדי לקבוע באופן טוב יותר האם נטילת שוקולד בכלל בזמן הריון יכולה להפחית סיכון לרעלת הריון ולשאר הפרעות הריון שקשורות ביתר לחץ דם רחמי".

bottom of page