top of page

פרכוסים אצל ילדים, פרכוסי חום ואפילפסיה

StartFragment

במבט ראשון, כאשר גופו של ילד מתקשח, ולאחר מכן מופיעות התכווצויות בלתי רצוניות בגפיים, ויש לפעמים איבוד זמני של ההכרה, אנחנו נבהלים, מתבלבלים ולא יודעים האם זה התקף אפילפסיה? האם אלה פרכוסי חום? מה ההבדל בין פרכוסים אצל ילדים לבין אפילפסיה (מחלת הנפילה)? פרכוסים אצל ילדים מה קורה בתוך מוח של ילד בזמן פרכוסים? המוח עשוי ממיליוני תאי עצבים שנקראים נוירונים, ותאים אלה מתקשרים זה עם זה באמצעות מטעני חשמל זעירים. ככלל, כאשר מספר גדול של תאי עצבים שולח בבת אחת הרבה מטענים חשמליים, מתחולל פרכוס. גל אינטנסיבי ולא תקין זה של "סערה חשמלית" מהמם את המוח וגורם לפרכוס בגוף שיכול להתבטא בעוויתות שרירים, באובדן הכרה, בהתנהגות מוזרה, או בתסמינים נוספים אחרים. אפשר לחוות פרכוסים, בנסיבות מסוימות, כמו למשל: חום, מחסור בחמצן, פגיעה בראש או מחלה שאחד מתסמיניה הוא פרכוסים. לא ניתן לזהות את הגורם לפרכוסים בשבעה מכל עשרה מקרים. פרכוסים מוגדרים, באופן מסורתי, בהתאם לאופן שבו הם נראים למתבונן מהצד ולפי צורתם של גלי מוח כפי שהם נרשמים במכשיר EEG. אפילפסיה (מחלת הנפילה) אנשים מאובחנים כחולי אפילפסיה כאשר הם חווים יותר מפעם אחת פרכוסים בלי סיבה מוגדרת. תסמיני התקף אפילפטי רבים ומגוונים. אנשים מסוימים, בעת התקף אפילפטי, סתם יבהו במשך מספר שניות, ואילו אנשים אחרים יחוו פרכוסים במלוא חומרתם. קרוב ל- 2% מכלל האוכלוסייה יחוו פעם אחת בחייהם התקף, ללא התרעה מוקדמת. התקף בודד אין פירושו שלקינו באפילפסיה. גם התקפים קלים, לכאורה, מחייבים טיפול, מכיוון שהם יכולים להיות מסוכנים בעת פעילויות כמו נהיגה או שחיה. טיפול שכולל תרופות ולעתים ניתוח, מפחית את תדירות הפרכוסים ואת עוצמתם ולפעמים אף מעלים אותם לחלוטין. ילדים רבים שלקו באפילפסיה מחלימים מהבעיה עם התבגרותם. פרכוסי חום פרכוסי חום הם עוויתות וזעזועים שילדים קטנים יכולים לחוות בגלל עלייה מהירה בטמפרטורת הגוף שלהם, כתוצאה, בדרך כלל, מזיהום של חיידקים או נגיפים. מראה של ילד שחווה פרכוסי חום יכול להיות דבר מפחיד ומאיים. על אף שפרכוסי חום נמשכים רק דקות ספורות, זה נראה לפעמים להורים המודאגים כמו הנצח. פרכוסי חום הם תגובה ייחודית של מוחו של הילד לחום גבוה. למרבה המזל, פרכוסי חום אינם מסוכנים כפי שהם נראים. פרכוסי חום אינם מזיקים, בדרך כלל, ולרוב אינם מצביעים על בעיה מתמשכת לטווח ארוך. העזרה שיש להושיט לילד בזמן פרכוסי חום היא שמירה על בטחונו ויצירת תנאים שיאפשרו לו לעבור את הפרכוסים ללא סיבוכים מיותרים. לאחר שפרכוסי החום חלפו, רצוי לפנות לרופא, מוקדם ככל האפשר, כדי שיוכל לבחון ולהעריך את מצבו הרפואי של הילד ואת הגורמים למחלת החום והפרכוסים.

EndFragment

bottom of page