top of page

בדיקת שתן חדשה יכולה לחזות התפתחות לקויה של העובר

בדיקה חדשה שאינה פולשנית תוכל לחזות כבר בשלבים הראשונים של ההריון סיכון ללידת פג ו/או להתפתחות לקויה של העובר.

לידת בטרם עת מוגדרת ככזאת אם התינוק נולד לפני השבוע ה- 37 להריון. התפתחות לקויה של עובר מאופיינת במשקל ילוד נמוך מהאחוזון העשירי המקובל בעת לידה.


לידת פגים הפכה לשכיחה יותר, והתגברה, בארצות המפותחות, במרוצת עשר השנים האחרונות ב- 19.4%. 42% מהלידות בטרם עת בעולם המערבי בשנת 2010 התרחשו בארה"ב.

העלייה החדה ביותר, במרוצת 20 השנים האחרונות בלידות בטרם עת, התחוללה ביוון. מסיבה זו ערך צוות בינלאומי מחקר עם קבוצה של נשים ותינוקותיהן באי כרתים שביוון כדי לנסות ולגלות סמנים ביולוגיים מולקולריים שיוכלו להוות בסיס לבדיקות שיאפשרו חיזוי לסיכון ללידת פגים או להתפתחות לקויה של עוברים.

זהו המחקר הנרחב ביותר בבני אדם שבחן חומרים שונים בשתן כדי לחזות סיכון ללידה בטרם עת ו/או להתפתחות לקויה של עוברים.

החוקרים העלו השערה שתקלות במסלולים מטבוליים שונים (מסלולי חילוף חומרים) שעוברים שינויים אינטנסיביים במהלך השליש הראשון להריון יכולים לגרום להתפתחות לקויה של העובר.

צוות המחקר בחן 34 תוצרי לוואי של חילוף חומרים שנמצאו בשתן של 438 נשים הרות, ועקב במיוחד אחר חומרים שקשורים בלידה ספונטנית של פגים. החוקרים בדקו גם חומרים שנמצאו ברמות מוגברות בקרב נשים שילדו בטרם עת.

החוקר הראשי, דר' הקטור קאון, מהקולג' האימפריאלי בבריטניה, מתאר את הממצאים: "ידוע שהמטבוליזם (חילוף החומרים) אצל האם ההרה משתנה באופן ניכר במהלך ההריון כדי לעזור בהספקת רכיבי התזונה הנדרשים לעובר המתפתח. מה שהופתענו לגלות בשלב כה מוקדם של ההריון הוא הקשר בין תוצרי לוואי של חילוף חומרים, שיכולנו לזהות בקלות בשתן של אימהות הרות, לבין משקל ירוד בעת הלידה. ממצאינו מרמזים שאפשר יהיה לשפר את הזיהוי של נשים שנמצאות בסיכון מוגבר ללדת תינוקות קטנים יותר או ללדת אותם בטרם עת באמצעות טכנולוגיה לא פולשנית שתאפשר הכנת פרופיל מטבולי של האם ההרה בתחילת ההריון".

במחקר, שהתפרסם בכתב העת לרפואה BMC בחודש יולי 2014, דר' קאון מסכם: "נדרש מחקר נוסף כדי לבחון מהם הגורמים לתוצרי לוואי מטבוליים אלה שקשורים בלידת פגים או בהתפתחות לקויה של עוברים, כדי לנסות ולהפחית את הסיכוי להריונות מסוכנים כאלה. אנו נחזור על מחקר זה בארצות נוספות במטרה לגלות את הגורמים לתוצרים שמצאנו במחקר הנוכחי שנערך ביוון. לגבי השאלה מדוע נרשמה עלייה בלידות בטרם עת בארצות מפותחות כמו ארה"ב או יוון, התשובה אינה ברורה, אך שיעור העלייה בתופעה זו מרמז אולי על גורמים סביבתיים ולא גורמים גנטיים, ואת הגורמים הסביבתיים אנו מבקשים לחקור".

bottom of page