top of page

דיבור עם תינוקות יכול להמריץ התפתחות כישורי שפה

תינוקות שנולדו טרם זמנם עומדים בפני מספר אתגרים התפתחותיים, אחד מהם הוא סיכון לעיכוב התפתחות כישורי שפה. מחקר חדש על התפתחות תינוקות שנערך בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בראון שבארה"ב טוען שחשיפה בפגייה של תינוקות שנולדו טרם זמנם לשפתם של מבוגרים, יכולה להגביר את יכולות השפה שלהם בגיל 18 חודשים.

פרופסור בטי וור שהובילה את המחקר אומרת: "להורים יש את הכוח לשנות את נתיב התפתחותו של ילדם ואת סיכויי הצלחתו האקדמית, בעזרת דברים שהילד נהנה מהם כמו שירים, משחקים, סיפורים ודיבור רגיל אתו בכל שעות הפעילות המשותפת בבית ומחוצה לו".

סוג זה של זמן איכות צריך להיות חלק בלתי נפרד מהתקופה שבה נמצא התינוק בטיפול נמרץ בפגייה. "המוח הוא מחשב נפלא. ככל שהוא נחשף ליותר גירויים יכולותיו הולכות ומתגברות" אומרת פרופסור וור. אך למרבה הצער בפגייה אנשים שקטים יותר. אחיות ורופאים אינם מרבים לתקשר עם התינוקות ושעות הביקור של ההורים מוגבלות. הורים עובדים מעדיפים לצבור ימי חופשה לזמן שבו יגיע התינוק הביתה, כלומר שיש להם מעט מאוד זמן לדבר עם התינוק שלהם. עלינו לספק יותר מידע למשפחות על חשיבות הדיבור עם התינוקות שלהם.

אחד מכל שמונה תינוקות שנולדים בארה"ב, נולד פג, כלומר לפני תום השבוע ה-37 להריון. המחקר, שהתפרסם בתחילת חודש פברואר 2014 בכתב העת רפואת ילדים, בחן 36 פגים. זמן ההריון הממוצע שלהם עמד על 27 שבועות ומשקלם הממוצע בלידה היה 1,225 קילוגרמים. החוקרים הקליטו בעזרת מעבדי שפה דיגיטליים, 16 שעות של קולות ששמעו התינוקות. ההקלטות בוצעו לאחר שחלפו 5 שבועות ו- 9 שבועות של שהות התינוקות בפגייה.

המעבדים תיעדו את המילים שאמרו מבוגרים - "מעין שיחות רקע" בין מבוגרים ותינוקות, וקולות שהשמיעו התינוקות. בשיחות אלו, היו קולות שהפיקו התינוקות שבעקבותיהם נשמעה, תוך חמש שניות, תגובה של מבוגר, או להיפך, דיבור של מבוגר שבעקבותיו, תוך 5 שניות, נשמעה תגובה של תינוק. קולות של בכי לא נספרו.

לאחר שהיה של 5 שבועות בפגייה, מספר המילים הממוצע ששמע כל תינוק עמד על 1,289 מילים. מספר שיחות הרקע הממוצע עמד על 15 שיחות ומספר הפעמים שבהם השמיעו התינוקות קולות היה 77 בממוצע. לאחר שהיה של 9 שבועות בפגייה, מספר המילים שנאמרו בממוצע על-ידי מבוגרים ונשמעו על-ידי התינוקות עמד על 8,255 מילים, מספר שיחות הרקע עמד על 36 בממוצע ומספר הפעמים שבהם השמיעו התינוקות קולות עמד על 153.

החוקרים שליוו את התפתחות התינוקות, בדקו את מיומנויות השפה של התינוקות בגיל מתוקן של 7 חודשים ו- 18 חודשים. גיל מתוקן פירושו הגיל שבו היה התינוק לו נולד לאחר הריון מלא. לדוגמא, תינוק שנולד לאחר 28 שבועות הריון, נולד 12 שבועות (שלושה חודשים) מוקדם יותר. לכן כדי לקבוע את הגיל המתוקן שלו מחסירים שלושה חודשים מגילו האמיתי של התינוק. כלומר שגילו המתוקן של התינוק בדוגמא בהגיעו לגיל אמיתי של 10 חודשים הוא 7 חודשים.

החוקרים מצאו שבעבור כל 100 מילים בשעה של מבוגרים ששמע התינוק לאחר 5 שבועות בפגייה, נצפה שיפור של 2 נקודות במבחני שפה. לאחר 9 שבועות בפגייה בעבור כל 100 מילים של מבוגרים בשעה ששמע התינוק נצפה שיפור של 1.2 נקודות במבחני שפה.

אומרת פרופסור וור: "ילדים לומדים משיחות שמתנהלות סביבם, אך תקשורת דו-סטרית היא החשובה ביותר. הורים יכולים לחולל את המפנה. שימוש מוקדם בשפה מנבא כישורי שפה מוגברים מאוחר יותר".

צוות המחקר האמין שתקשורת מוקדמת זו היא כל כך חשובה ולכן גייס, במהלך המחקר, מתנדבים שנקראו "מחבקים" שבילו עם התינוקות בפגייה ודיברו איתם.

פרופסור לורן קובריץ קראוס, מנהלת המחלקה לקלינאות תקשורת בבית חולים לילדים בבוסטון שבארה"ב, אומרת בתגובה לפרסום המחקר: "זהו מחקר רב תועלת. טוב תמיד להצביע על מחקר שמהווה הוכחה לדבר שהאמנו בו באופן אינטואיטיבי. תינוקות שנולדו לפני הזמן נמצאים בסיכון לפתח עיכובים או חוסרים בהתפתחות כישורי שפה. המחקר מצביע על דרך פשוטה שיש בה פוטנציאל לעזור, והוא מקדם את הרעיון שבכוחם של הורים או בני משפחה אחרים לתרום ליכולות השפה של התינוק. דיבור ויחסי גומלין מסייעים בהתפתחות אוצר מילים. דברו עם התינוק שלכם, היו חלק מעולמו וצרפו אותו לעולמכם במשך שעות הערות שלו".

bottom of page