top of page

בדיקת עיכובים התפתחותיים של תינוקות וילדים

רופאי ילדים צריכים, באופן סדיר, לבצע מעקב אחר עיכובים בהתפתחות מיומנות מוטורית בקרב תינוקות וילדים, כולל – בעיות ישיבה, עמידה ודיבור כחלק ממערך שגרת הבדיקות שהם עורכים.

כך נמסר במהלך חודש אוגוסט 2013 בדוח קליני של צוות מומחים רפואי של האקדמיה האמריקנית של רופאי ילדים. בדוח נאמר שאבחון וטיפול של בעיות התפתחותיות מוקדם ככל האפשר ישפר את מצבם של התינוקות ויעניק למשפחות תמיכה נוספת.

דר' גרי נוריץ, שעמד בראש צוות המומחים מטעם האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים ממליץ לבחון את המיומנויות המוטוריות שתינוקות צריכים להפגין בגיל 9, 18, 30 ו- 48 חודשים.

לדוגמה, תינוק בן 9 חודשים צריך להיות מסוגל להתגלגל לשני הצדדים, לשבת בלי תמיכה ולאחוז חפצים. בגיל 18 חודשים, תינוק זה צריך לדעת ללכת, לשבת ולעמוד בכוחות עצמו.

רופא הילדים צריך לשאול את ההורים בקשר להתפתחותם התנועתית של ילדיהם ולהתבונן בילד כשהוא משחק כדי לאתר סימנים לעיכוב התפתחותי או לחוסר במיומנויות מוטוריות, ממליץ הצוות.

מומלץ בבדיקה הכללית שרופאים ימדדו את גודל הראש ויבחנו את טונוס השרירים, הרפלקסים ותנועות העיניים.

דר' נוריץ אומר: "האקדמיה האמריקנית של רופאי ילדים הבחינה זה מכבר שאין אנו עושים את עבודתנו כפי שצריך בעניין של איתור בעיות מוטוריות בקרב תינוקות. שיתוק מוחין ונוקשות שרירים הן מהמחלות השכיחות שקשורות בתנועה, ואפשר את שתיהן לגלות מוקדם יותר ממה שנהוג כיום ולטפל בהן. משפחות רבות מתלוננות על מסלול ייסורים אבחוני שהן עוברות עד שמתקבל אבחון סופי של מחלת הילד. אנו מקווים שהורים יגיעו מהר יותר לרופאים המומחים, וכך יקבלו אבחון מהיר יותר. בו בזמן גם רופאי המשפחה צריכים להיות ערניים ולהפנות אף הם למומחים לקבלת אבחון מהיר ומדויק".


מעקב עצמי אחר התפתחות מוטורית

ישנה שונות נורמלית בקצב התפתחותם של תינוקות, לכן תינוק שמאחר במספר חודשים בהליכה אינו צריך להיות מקור לדאגת הוריו, אבל עיכובים ארוכים יותר, או שילוב של כמה בעיות התפתחותיות, הם סיבה טובה דיה לבקר במרפאת רופא הילדים. אותות אזהרה נוספים של תנועה שאינה נראית כשורה הן רעידות או נוקשות שרירים או דפוסי תנועה שגויים שחוזרים על עצמם. עיכובים תנועתיים שאינם תוצאה של מצבי מחלה רצינית ניתנים לטיפול על-ידי פיזיותרפיה או טיפולי רפואה משלימה בתחומי התנועה.

bottom of page