top of page

האכלת תינוק לפי דרישתו קשורה למנת משכל (IQ) גבוהה

StartFragmentתינוקות שמקבלים את מזונם לפי דרישה ולא לפי האכלה בשעות קבועות מראש, מפגינים ביצועים טובים יותר בלימודים, כך טוענים מדענים. מדענים מאוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה ערכו מחקר רחב היקף שבו בחנו את השפעותיה של האכלת תינוקות לפי לוח זמנים קבוע בהשוואה להאכלת תינוקות לפי דרישתם. במחקר נבדק מידע אודות יותר מ- 10,000 תינוקות שנולדו בשנת 1990 באזור בריסטול שבבריטניה. ניתוח המידע מראה שתינוקות שאכלו לפי דרישה השיגו ניקוד גבוה יותר במבדקי IQ בהגיעם לגיל 5-14 שנים בהשוואה לילדים שהוזנו בעת שהיו תינוקות בשעות האכלה קבועות. במחקר, שהתפרסם בכתב העת האירופאי לבריאות הציבור, החוקרת הראשית, דר' מריה לאקובו, אומרת: " איננו יכולים לומר בוודאות מדוע הבדלים כאלה קורים, אך יש לנו קשת של השערות. זהו המחקר הראשון שבדק תחום זה ונזדקק למחקרים נוספים כדי להבין את התהליכים שקרו". המלצת רוב רשויות הבריאות בעולם היא להניק בחלב אם באופן בלעדי, אם אפשר, במשך ששת חודשי חייו הראשונים של התינוק, ולאחריהם לצרף מזונות אחרים בנוסף לחלב אם. EndFragment

bottom of page