top of page

עמידה

(מגיל 9 חודשים לערך).

העמידה היא השלב האחרון בתהליך הזדקפותו של התינוק, ובו הוא ניתמך בשתי נקודות בלבד. האופק הנשקף אליו מתרחב, ויכולתו התנועתית בחלל היא מקסימאלית. מרכז הכובד שלו רחוק מהקרקע, ולאחר שהוא מרגיש בטוח ויציב בעמידתו, פרקי ירכיו וברכיו מתיישרים.
כל מה שהתינוק תרגל עד כה, אמור לשרת אותו לייצוב ולתנועה בתנוחתו האנכית.

התינוק עובר לעמידה באופנים שונים, למשל:
• ממצב של עמידת שש או ישיבה, הוא נאחז בגופנו או ברהיט, מעמיד רגל אחת, דוחף ברגלו את הקרקע ונעמד.
• ממצב של ישיבה, הוא פונה הצידה, ותוך כדי השענות על ידיו, הוא מעמיד רגל אחת מעבר לרגל השנייה, מרים את ישבנו, מעמיד את רגלו השנייה, מיישר את רגליו, מרים את גופו ונעמד. תחילה הוא ייעמד כשהוא נתמך בנו, או ברהיט, ובהמשך הוא ייעמד ללא תמיכה.

העמדות ללא תמיכה

העמדות עם תמיכה

• ממצב של עמידת שש, הוא לוקח את ישבנו לאחור, מנתק את ידיו מהרצפה, עובר לעמידה על שתי כפות רגליו בכריעה, ואז הוא דוחף, מיישר את רגליו ונעמד.
•  ממצב של עמידת שש הוא שולח את ישבנו מעלה, כך שהוא נשען על כפות רגליו וכפות ידיו, וממצב זה, לאחר שקרב ידיים אל הרגליים, הוא מרים את גופו לעמידה.

טיפים שיכולים לעזור לתינוקות המאחרים להיעמד:
• כשהוא יושב או עומד על שש, נניח לידו שרפרף שעליו צעצוע. נעודד אותו להשיג את הצעצוע עד שיניח את שתי ידיו על השרפרף. תוך כדי תמיכה שלנו בישבנו, הוא יעבור לעמידה על ברכיו. נעזור לו להעמיד כף רגל אחת, ואז עם ידנו האחת נצמיד את כף רגלו העומדת אל הרצפה, ועם ידנו השנייה נתמוך בו בישבן. נחכה עד שידחוף את הקרקע עם רגלו העומדת, יעמיד את רגלו השנייה ויעבור לעמידה. 
לאחר שיתאמן להיעמד בעזרת שרפרף, נעודד אותו להיתמך בגופנו או ברהיט גבוה יותר, וכך לעבור לעמידה.

• כשהתינוק מתקשה לרדת ממצב של עמידה לישיבה, נאחז אותו, מתחת לבתי השחי, כשפניו פונות אלינו, ונטה את חזהו קדימה, כך שישבנו ישלח לאחור וברכיו יתכופפו עד שירד לישיבה. מישיבה נחזיר אותו לעמידה שפופה על כפות רגליו. נחכה עד שידחוף את הקרקע ברגליו ויחזור לעמידה. נחזור על כך מספר פעמים, עד שנראה שהתינוק מבין את התהליך מעלה ומטה (ראה וידאו).

• אם רגליו וגופו נוקשים, ולא מאפשרים כיפוף, נחזור להפעלות שניתנו לו בשלבים קודמים, כמו עירסול במצבים שונים, טפיחות על הרגליים והידיים וגלגולים מצד לצד כשהידיים והרגליים מחוברות. בנוסף, כשהוא שוכב על גבו ורגליו כפופות מעל בטנו, נאחז ברגליו ונניע את האגן ימינה ושמאלה וגם במעגלים.

ירידה לישיבה תוך פנייה הצידה וכיפוף ברכיים

עלייה במדרגות מלמדת השענות ודחיפה ברגליים תוך שיתוף פעולה עם תמיכת הידיים

bottom of page