top of page

עיכוב התפתחותי גופני - סימני אזהרה

ילדים אמנם מתפתחים בקצבים שונים, אך רובם מתפתח בהתאם ללוחות זמנים כלליים (פגים עלולים לסטות מלוח הזמנים הכללי במספר שבועות או חודשים). אם נראה כי ילדך אינו מגיע לאבני הדרך ההתפתחותיות בהתאם ללוח הזמנים המקובל וסוטה בכמה שבועות מהממוצע, רצוי לשאול בעצתו של רופא הילדים. אפשר שאין כל בעיה, אבל אם לילדך יש עיכוב התפתחותי, סביר שתרצי לגלות זאת מוקדם ככל האפשר, לערוך אבחון ולהתחיל בטיפול.

ככלל, עליך לסמוך על האינסטינקטים שלך. אם משהו נראה לך מוזר או שגוי בקשר לאופן שבו התינוק שלך נע, ערכי ברור מקיף בקשר לזה. ככלות הכל את היא זו שמכירה הכי טוב את ילדך.

להלן סימני אזהרה אפשריים של בעיות בהתפתחות גופנית.

מהלידה עד גיל חודשיים

 • לאחר חודשיים אינו מרים את הראש כאשר מרימים אותו ממצב שכיבה על הגב

 • לאחר חודשיים את עדיין מרגישה שהתינוק נוקשה או נפול

 • לאחר חודשיים, מקשית את הגב והצוואר (כאילו שהוא מתרחק ממך) כשאת לוקחת אותו בזרועותיך

 • לאחר 2-3 חודשים, הרגליים שלו נוקשות או מוצלבות בתנוחת מספריים כאשר את מרימה אותו

3 עד 6 חודשים

 • בגיל 3 או 4 חודשים אינו אוחז צעצועים או מושיט אליהם יד

 • בגיל 3 או 4 חודשים אינו מחזיק היטב את הראש

 • בגיל 4 חודשים אינו מכניס חפצים לפיו

 • בגיל 4 חודשים, אינו דוחק מטה את רגליו כאשר כפות הרגליים מונחות על משטח מוצק

 • לאחר 4 חודשים יש לו עדיין את רפלקס מורו – רפלקס הבהלה (כאשר הוא נופל או נבהל, הוא מניף לצדדים את הידיים והרגליים, מאריך את הצוואר, ומחזיר במהירות את הידיים ומתחיל לבכות)

 • לאחר 5 או 6 חודשים יש לו עדיין את רפלקס הסייף (כאשר הראש פונה לצד אחד, היד בצד זה מתיישרת, והיד הנגדית כפופה כלפי מעלה כאילו שהיא מניפה חרב)

 • בגיל 6 חודשים אינו מתיישב עם עזרה

 • לאחר 6 חודשים, מושיט רק יד אחת בעוד שהיד השנייה נשארת מאוגרפת

 • אינו מתגלגל לאף כיוון (מהגב לבטן או מהבטן לגב) בגיל 5 או 6 חודשים

גיל 7 עד 9 חודשים

 • בגיל 7 חודשים מפגין שליטה דלה בראש כאשר מעבירים אותו למצב ישיבה

 • בגיל 7 חודשים אינו מסוגל להביא חפצים אל פיו

 • בגיל 7 חודשים אינו מושיט יד לחפצים

 • בגיל 7 חודשים אינו מעביר משקל ברגליים

 • בגיל 9 חודשים אינו מתיישב באופן עצמאי

גיל 9 עד 12 חודשים

 • לאחר 10 חודשים, זוחל באופן לא סימטרי, דוחף עם יד ורגל אחת בעודו גורר את היד והרגל הנגדיות

 • בגיל 12 חודשים אינו זוחל

 • בגיל 12 חודשים אינו עומד עם תמיכה

גיל 13 עד 24 חודשים

 • בגיל 18 חודשים אינו הולך

 • לאחר מספר חודשי הליכה, אינו הולך בבטחה או שמתמיד בהליכה על קצות אצבעות

 • לאחר גיל 24 חודשים גובה בפחות מ- 5 ס"מ בשנה

גיל 36 חודשים

 • נופל לעיתים קרובות או אינו יכול להשתמש במדרגות

 • מזיל ריר באופן קבוע

 • אינו יכול להפעיל חפצים קטנים

bottom of page