top of page

מעורבות של אבות ממריצה התפתחות מנטלית של תינוקות

מעורבות אבות בחיי תינוקותיהם היא בעלת השפעה חיובית על התפתחות קוגניטיבית שלהם, כך נטען במחקר שהתפרסם בתאריך 10.5.2017 בכתב העת בריאות נפשית של תינוקות.

החוקרים, מהקולג' האימפריאלי ומאוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה, עקבו אחר יחסי גומלין בין אבות לבין תינוקותיהם בגיל שלושה חודשים ובגיל שנתיים, ובחנו את התפתחותם הקוגניטיבית של התינוקות לפי מדד המקובל בגיל שנתיים.

החוקרים מצאו כי תינוקות, שאבותיהם היו מעורבים יותר ופעילים בעת משחק עם התינוקות בחודשי חייהם הראשונים, הפגינו ביצועים טובים יותר במבחנים קוגניטיביים בגיל שנתיים. החוקרים טוענים כי גורם זה של יחסי גומלין בין אבא לתינוקו, שעדיין לא נחקר כמעט, יכול להיות גורם בעל חשיבות רבה בהתפתחותם של תינוקות.

פרופסור פול רמצ'נדני, מהמחלקה לרפואה בקולג' האימפריאלי, שהוביל את המחקר, אומר: "כבר בגיל שלושה חודשים, יחסי גומלין אלה בין אב לתינוקו יכולים לנבא התפתחות קוגניטיבית חיובית שנתיים מאוחר יותר. יש בגורם זה משהו רב משמעות להמשך ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה דבר שכמעט לא היינו מודעים לו קודם לכן".

החוקרים תיעדו בווידאו את יחסי הגומלין בין הורים לתינוקות, בעת משחק בגיל שלושה חודשים בלי צעצועים, ולאחר מכן, במהלך קריאת סיפור בגיל שנתיים. סרטוני הווידאו נצפו על-ידי חוקרים מיומנים בלתי תלויים שדירגו את יחסי הגומלין של האבות עם התינוקות.

בגיל שנתיים נערכו לתינוקות מבחני אינטליגנציה שדרגו התפתחות קוגניטיבית לפי מדד (MDI) שכולל משימות כמו זיהוי צבעים וצורות.

לאחר ניתוח מידע אודות 128 אבות, ונטרול גורמים כמו הכנסה וגיל, נמצא מתאם חיובי בין דרגת המעורבות של האבות עם תינוקותיהם לבין גובה הניקוד שהתינוקות השיגו במבדקי אינטליגנציה. תינוקות לאבות שהראו מעורבות חיובית יותר היו מועדים להפגין ביצועים טובים יותר במדדי התפתחות קוגניטיבית (MDI).

הקשר החיובי בין מעורבות אבות וציונים גבוהים יותר במדדי התפתחות קוגניטיבית היה זהה בקרב בנים ובנות כאחד, דבר שנוגד את התפיסה שזמן משחק עם אבא, בגיל רך מאוד, חשוב יותר לבנים מאשר לבנות.

דר' ואהשטה סטנה, מהמכון לפסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומדעי המוח בקינגס קולג' שבבריטניה, שהשתתפה במחקר, אומרת: "מצאנו גם כי ילדים שיצרו יחסי גומלין עם אבות רגישים, רגועים ופחות מתוחים במהלך קריאת סיפור בגיל שנתיים הפגינו התפתחות קוגניטיבית טובה יותר, שכללה קשב, פתרון בעיות, כישורי שפה ומיומנויות חברתיות. מכאן אנו למדים כי פעילויות קריאה והתייחסות חינוכית יכולות לתמוך התפתחות קוגניטיבית בתחומי הלמידה של ילדים אלה"

דר סטנה מוסיפה: "ממצאינו מדגישים את החשיבות של תמיכת אבות ביצירת קשרי גומלין חיוביים יותר עם ילדיהם עוד בהיותם תינוקות. ראוי לדעתנו לשקול מתן טיפולים מנחים לאבות כדי לגרום להגברת מעורבות בין אב לתינוק שתכלול שיתוף רגשי חיובי וקריאת ספרים כאמצעי תומך בהתפתחות קוגניטיבית".

למחקר זה, שפתח צוהר להשפעות של מעורבות אבות בחיי תינוקותיהם, היו מספר מגבלות. ההורים שגויסו למחקר הגיעו מסביבה חברתית משכילה ומדידת יחסי הגומלין בין אבות לתינוקות נעשתה מסרטוני וידאו קצרים יחסית שאולי אינם משקפים את המציאות במלואה ואת יחסי הגומלין במצבים אחרים.

צוות המחקר מבצע כיום ניסוי שבודק תוכנית סיוע להורים בפיתוח יחסי הגומלין שלהם עם תינוקותיהם, ונותן להם משוב חיובי שיוכל לעזור להם להתמודד עם התנהגות מאתגרת.

פרופסור רמצ'נדני מסכם: "לאבות שכבר מעורבים יותר בחיי תינוקותיהם, אפשר שהסיבה לקשר זה היא ההרגשה שמעורבות זו מעשירה את חייהם בשפע של דברים חיוביים, אבל איננו יכולים להיות בטוחים שאכן כך הוא הדבר. כל מה שאנחנו יכולים לומר הוא שמצאנו איתות מסוים, והוא נראה כדבר שיכול להיות חשוב. המסר הברור לאבות חדשים הוא להיות מעורבים ולשחק עם תינוקותיהם. אפילו כאשר הם ממש קטנים, למשחק וליחסי גומלין איתם יכולות להיות השפעות חיוביות".

bottom of page