top of page

אסתמה בילדים - האם סביבה נקייה מדי אחראית לבעיה?

StartFragment

כאשר מגיע תינוק לעולם, הנטייה הראשונה שלנו כהורים היא לשמור אותו היטב ב"צמר גפן" כדי להגן עליו מפני הסביבה. מחקר חדש טוען שדווקא חשיפה לארבעה סוגים של חיידקי מעיים בשלושת חודשי החיים הראשונים יכולה להעניק לתינוק הגנה מפני התפתחות עתידית של אסתמה בילדים. המחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה הבריטית שבקנדה, התפרסם בכתב העת למדע שמתורגם לרפואה. מאז שנת 1950, שיעורי אסתמה בילדים בעולם המערבי עולים באופן משמעותי, וכמעט 20% מהילדים סובלים מבעיית בריאות קשה זו. המרכז למניעה ולפיקוח על מחלות בארה"ב (C.D.C) טוען שבכל זמן נתון 6.8 מיליון ילדים בארה"ב לוקים באסתמה. אסתמה בילדים מאופיינת בדלקות במעברי האוויר, מצב שבאופן זמני יכול לגרום להיצרות של דרכי הנשימה שדרכם נע האוויר מהאף והפה אל הריאות. ילד עם אסתמה רגיש במיוחד לדברים שיכולים לעורר התקפי אסתמה כמו זיהומי נגיפים, אלרגנים (מעוררי אלרגיה) וחלקיקים שנמצאים באוויר. מדוע שיעורי אסתמה בילדים עלו בצורה כה דרמטית? צוות מחקר בראשותו של פרופסור ברט פינלי, בחן דגימות צואה של 319 תינוקות, כדי לנסות לגלות מדוע שיעורי אסתמה בילדים עלו בצורה כה דרמטית. מהממצאים עולה שתינוקות בני 3 חודשים שהיו בסיכון מוגבר של אסתמה בילדים היו בעלי רמות מופחתות של ארבעה סוגי חיידקים במעיים. ממצא זה יוכל, לטענת החוקרים, לשמש לפיתוח בדיקה לחיזוי סיכון של אסתמה בילדים. ילדים מקבלים, בדרך כלל, מהסביבה שבה הם חיים את ארבעת סוגי החיידקים – פיקליבקטריום, לכנוספירה, וילונלה ורוטיה. חלק מהתינוקות, בגלל גורמים מסוימים, אינם מקבלים את החיידקים האלה. על אף שמחקרים על שינויים באוכלוסיית חיידקים במעיים, במודלים של חיות מעבדה, הצביעו על הקשר להתפתחות אסתמה, זהו המחקר הראשון שטוען שהקשר מתקיים גם אצל בני אדם. פרופסור פינלי אומר: "המחקר שלנו מחזק את תיאוריית ההיגיינה שטוענת שהפכנו את הסביבה שלנו לנקייה מדי. המחקר מראה שיש לחיידקי המעיים תפקיד במניעת אסתמה, ממש בתחילת החיים כאשר נוצרת המערכת החיסונית של התינוק" עובדות על אסתמה בילדים • 9.3% מהילדים בארה"ב לוקים באסתמה בכל רגע נתון. • אסתמה בילדים היא הגורם המוביל בהיעדרות מלימודים בבתי-ספר. • בקרב ילדים, אסתמה היא הגורם השלישי במעלה באשפוזים בבתי-חולים. • בגוף האדם ישנם מיליארדי חיידקים שיש להם תפקיד חיוני בשמירה על בריאותנו. • התיאוריה שנקראת תיאוריית ההיגיינה טוענת ששינויים באורח החיים שלנו שהובילו אותנו במרוצת הזמן למסלול חיים "היגייני" מדי, הפחיתו באופן ניכר חשיפה לחיידקים. • חשיפה זו לחיידקים חשובה להתפתחות המערכת החיסונית שלנו. טיפול פרוביוטי למניעת אסתמה בילדים צוות המחקר בדק ילדים בני שנה, ומצא שגם בקרבם רמות חיידקי המעיים נמוכות. ממצא זה מחזק את הטענה שחשיפה לחיידקים בשלושת חודשי החיים הראשונים היא קריטית וחיונית לפיתוח חסינות ועמידות. ממצאי המחקר נבדקו ואוששו בניסיונות שנערכו בחיות מעבדה. גורים של חיות מעבדה שקיבלו זריקות של חיידקי מעיים פיתחו אסתמה חמורה פחות. השלב הבא במחקר, בעקבות ההצלחה עם חיות מעבדה, יהיה פיתוח של טיפולים פרוביוטיים לתינוקות כדי לסייע במניעת אסתמה. "תגלית זו פותחת בפנינו דרכים פוטנציאליות חדשות למניעת מחלה שיכולה לסכן חיים של ילדים רבים. המחקר מראה שיש חלון הזדמנויות צר של 100 ימים כנראה, שבו אפשר לתת לתינוקות התערבות טיפולית שתספק הגנה מפני אסתמה" מסכם פרופסור פינלי. החוקרים מקווים לנהל מחקר נוסף עם מספר גדול יותר של תינוקות כדי לאושש את ממצאי המחקר הנוכחי ולחקור איך משפיעים חיידקי המעיים על התפתחות אסתמה.

EndFragment

bottom of page