top of page

הנקה היא אחת הסיבות לירידה בדלקות אוזניים

שיעור דלקות אוזניים בקרב תינוקות בארה"ב, בשנת חייהם הראשונה, ירד באופן משמעותי ב- 20 השנים האחרונות, כך אומרים חוקרים שמיחסים את התגברות שיעורי הנקה כאחת הסיבות לירידה בהיקף מקרי דלקות אוזניים.

צוות המחקר, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת טקסס שבארה"ב, דיווח על ממצאיו בכתב העת הרפואי לרפואת ילדים בחודש מרץ 2016.החוקרים מצאו שבהשוואה למחקרים שנערכו לפני 20 שנים, שיעור מקרי דלקות אוזניים בקרב תינוקות אמריקנים ירד:

  • בקרב תינוקות בני 3 חודשים מ- 18% ל- 6%

  • בקרב תינוקות בני 6 חודשים מ- 39% ל- 23%

  • בקרב תינוקות בני שנה מ- 62% ל- 46%

החוקרים משערים ששימוש בחיסונים, שיעור גבוה יותר של הנקה וירידה בהיקף העישון יכולים להיות הגורמים העיקריים לירידה בשיעור מקרי דלקות אוזניים. החוקרים מצאו כי דלקת באוזן התיכונה, היא אחד הזיהומים השכיחים ביותר בארה"ב בקרב תינוקות וילדים קטנים. דלקות אוזניים הן גם סיבה מרכזית לביקורים במרפאת הרופא, והסיבה השכיחה ביותר למתן אנטיביוטיקה או לביצוע ניתוח בקבוצת גיל זו. ישנן גם הוכחות, מוסיפים וטוענים החוקרים, כי דלקות אוזניים חוזרות ונישנות עד גיל 6 חודשים, יכולות להוביל לתכיפות גבוהה יותר של דלקות אוזניים או סבל מהן בגיל מבוגר יותר.

צוות המחקר עקב אחר 367 תינוקות עד ליום הולדתם הראשון בין השנים 2008-2014. הורי התינוקות דיווחו לצוות המחקר על כל מקרה של סימני דלקת אוזניים או הצטננות. רופא מטעם צוות המחקר בדק את התינוק תוך 5 ימים מקבלת הדיווח. החוקרים נטלו באופן סדיר דגימות של משטח גרון מהתינוקות החולים ובחנו נוכחות של חיידקים ונגיפים. כמו כן אסף צוות המחקר מידע אודות עבר משפחתי של דלקות אוזניים, חשיפה לעשן סיגריות והאם התינוק ינק חלב אם.

במשך תקופת המחקר תיעדו החוקרים 887 מקרים של הצטננות (שפגעה ב- 305 תינוקות) ו- 180 מקרים של דלקת אוזניים (שפגעה ב- 143 תינוקות, קרוב למחצית מהנחקרים).

החוקרת הראשית, פרופסור טסני צ'ונמאטרי, אומרת: "ניתוח הממצאים הראה בבירור כי גורמי סיכון עיקריים לדלקות אוזניים הם: הצטננויות תכופות, הימצאותם של חיידקים בחלל האף והעובדה שהתינוק לא ינק חלב אם. חלב אם מספק לתינוקות נוגדנים, כולל נוגדן שנקרא אימונו-גלובולין A, שמסייע בהגנה מפני זיהומים של קרומים ריריים. סביר גם שמתן חיסונים נגד דלקת ריאות ונגד שפעת והפחתת העישון בעשורים האחרונים סייעו בירידה בשיעור דלקות אוזניים".​

bottom of page