top of page

אימון גופני בהריון יכול להועיל ללחץ הדם של הילדים

StartFragmentפרופסור פיבארניק: "אימון גופני בהריון במהלך תקופות התפתחות קריטיות היא בעלת השפעה ישירה רבה יותר על התינוק. זהו ממצא מעודד וחשוב כי עולה ממנו שהקניית הרגלי פעילות גופנית סדירה לאימהות יכולה להיות טובה לבריאות הלב של ילדיהן בהמשך חייהם". EndFragment

StartFragment

מקובל ומוסכם על דעת רופאים וחוקרים כאחד שתינוקות בעלי משקל נמוך בזמן הלידה הם בעלי סיכון רב יותר ליתר לחץ דם בבגרותם. מוסכם גם כי לחץ דם גבוה הוא גורם מפתח בבריאות הלב וכלי הדם. חוקרים באוניברסיטת מישיגן שבארה"ב, שבחנו את השפעתם של הרגלי אימון גופני בהריון, מצאו כי אימון גופני בהריון, ובעיקר בשליש השלישי להריון, מערער את המוסכמה של קשר בין משקל נמוך בלידה לבין יתר לחץ דם בהמשך החיים, ויכול להפוך על פיה אמונה רבת שנים זו. נמצא כי אימון גופני בהריון יכול להפחית את הסיכויים ללחץ דם גבוה, אפילו אם משקלו של התינוק בעת הלידה יהיה נמוך מהרצוי. במחקר שהתפרסם בחודש ינואר 2015 בכתב העת לרפואת ספורט ולכושר גופני, פרופסור ג'יימס פיבארניק, שהוביל את המחקר, אומר: "בחנו את משקלם של התינוקות בזמן הלידה. המשקל של חלקם היה בקצה התחתון של הסקלה, אך להפתעתנו מצאנו שהקשר בין משקל נמוך בזמן הלידה לבין לחץ דם מוגבר לא התקיים בילדים שאימהותיהם היו פעילות מבחינה גופנית במרוצת ההריון. הקשר המפורסם בין משקל נמוך בלידה לבין יתר לחץ דם נותק. אימון גופני בדרך מסוימת, יכול לגרום ששינוי בסיכון קרדיו-וסקולרי יתחולל כבר ברחם". פרופסור פיבארניק וצוותו עקבו אחר 51 נשים במשך 10 שנים ובחנו השפעה של פעילות גופנית כמו ריצה או הליכה במשך חודשי ההריון ולאחריו. במחקר נמצא שנשים שעסקו בפעילות גופנית סדירה במיוחד בשליש השלישי להריון ילדו תינוקות שבהמשך חייהם נמצאו כבעלי לחץ דם מופחת. צוות המחקר גילה שילדים, שאימהותיהם התאמנו כמומלץ או ברמות גבוהות יותר של פעילות, היו בגיל 8-10 שנים בעלי רמות לחץ דם סיסטולי נמוכות באופן משמעותי. מסכם פרופסור פיבארניק: "ממצא זה אומר לנו כי אימון גופני בהריון במהלך תקופות התפתחות קריטיות היא בעלת השפעה ישירה רבה יותר על התינוק. זהו ממצא מעודד וחשוב כי עולה ממנו שהקניית הרגלי פעילות גופנית סדירה לאימהות יכולה להיות טובה לבריאות הלב של ילדיהן בהמשך חייהם".

EndFragment

bottom of page