top of page

זוהו יותר מ- 700 חיידקים בחלב אם

StartFragmentחוקרים מספרד זיהו בחלב אם למעלה מ- 700 סוגי חיידקים. מבחר גדול ורב בהרבה ממה שסברו בעבר החוקרים. חלב אם הוא מקור התזונה העיקרי של ילודים, והוא אחד הגורמים הקובעים איזו אוכלוסיית חיידקים תתפתח אצל הילוד.

צוות המחקר השתמש בטכניקה שמתבססת על מיפוי מסיבי של חומר תורשתי (DNA) כדי לזהות את סוגי החיידקים בחלב אם. תודות למחקר זה אפשר כעת לקבוע מהם המשתנים שמשפיעים על עושרו של חלב האם בחיידקים.

קולוסטרום (חלב אם ראשוני) הוא ההפרשה הראשונה משדי האם מיד לאחר הלידה. בדגימות מסוימות של נוזל זה נמצאו יותר מ- 700 סוגים של מיקרו-אורגניזמים, כך פורסם בכתב העת האמריקני לתזונה קלינית.

עוד מצאו החוקרים שהשמנת יתר של האם מובילה לירידה במספר סוגי החיידקים בחלבה. גם אופי הלידה משפיע על אוכלוסיית החיידקים. לידה מתוכננת בניתוח קיסרי מובילה לייצור חלב שאינו עשיר בחיידקים כמו זה שנוצר לאחר לידת נרתיק רגילה.

מכאן נובע שמצבה ההורמונאלי של האם בזמן הצירים משפיע אף הוא, היעדרם של אותות עקה גופנית ושל אותות הורמונאליים שאופייניים לצירי לידה יכול להשפיע על הרכב החיידקים בחלב אם.

כעת עומדים החוקרים לבדוק האם תפקידם של החיידקים שבחלב אם, שהתנחלו במערכת העיכול של הילוד, הוא מטבולי (סיוע של חיידקים לילוד לעכל את החלב) או שהוא חיסוני (סיוע של חיידקים למערכת החיסונית של הילוד לזהות מיהם החיידקים המועילים לגוף ומיהם הזרים לו).

לטענת החוקרים ממצאיהם יפרצו דרך חדשה בהכנת מזונות לתינוקות שישפרו את בריאותם. אומרים החוקרים: "אם החיידקים שהתגלו בחלב אם חשובים להתפתחות המערכת החיסונית, הוספתם לתחליפי חלב תוכל להפחית את הסיכון לאלרגיות, לאסטמה ולמחלות אוטו-אימוניות (מחלות שבהן המערכת החיסונית תוקפת בשוגג את רקמות הגוף)".

EndFragment

bottom of page