top of page

תינוקות בני שנה הולכים בעקבות תוכן דבריהם של אחרים

StartFragment

תינוקות יכולים לקבוע מהו מוקד תשומת הלב של אחרים באמצעות אינפורמציה קולית בלבד, שזו מיומנות שימושית לקיבוע תשומת לב מורכבת ושלב חשוב בהתפתחות של תינוקות.

צוות מחקר, מהמחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית והשוואתית במכון מקס פלנק היוקרתי בגרמניה, שעקב אחר התפתחות תינוקות, בחן את יכולתם של תינוקות בני שנה להסיק מהו מוקד תשומת הלב של מבוגר רק באמצעות הכוונה קולית.

במאמר, שהתפרסם בכתב העת למדע הפסיכולוגיה, מתארים החוקרים סדרה של 3 ניסויים שנערכו עם תינוקות בני 12-16 חודשים.

בניסוי הראשון ובניסוי השני צפו התינוקות במבוגר הולך אל מעבר למסתור ושמעו את קולות ההתרגשות שלו לגבי צעצוע שהיה חבוי באחת משתי קופסאות בשני צידי המסתור. על אף שהתינוקות לא יכלו לראות את המבוגר, פנו התינוקות על סמך ההנחיה הקולית אל הקופסה שהכילה את הצעצוע.

בניסוי מספר 1 היו מונחות מספר קופסאות שרק באחת מהן נמצא צעצוע. מבוגר (שלא נראה) עמד ליד הקופסה עם הצעצוע והנחה את התינוקות בקולו לפנות אל עבר הקופסה הנכונה.

ניסוי מספר 2 הראה שהתינוקות יכולים לעשות זאת אפילו אם המבוגר מיקם את עצמו קרוב יותר לקופסה השגויה בעוד שהוא מנחה בקולו את התינוקות אל עבר הקופסה עם הצעצוע. (דבר ששלל את האפשרות שהתינוקות פנו אל מקור הקול).

ניסוי מספר 3 דמה לניסוי מספר 2 בכל, אך השתתפו בו קופי שימפנזה במקום תינוקות. הקופים ביצעו את המטלה (מציאת הצעצוע) על-ידי ניסוי וטעייה, ללא התחשבות בהנחיה.

מסקנת החוקרים הייתה שתינוקות יכולים לקבוע מהו מוקד תשומת הלב של אחרים באמצעות אינפורמציה קולית בלבד, שזו מיומנות שימושית לקיבוע תשומת לב מורכבת ושלב חשוב בהתפתחות של תינוקות.
EndFragment


bottom of page